Mongstad Tavleteknikk AS

Dokumentasjon og sertifisering

Vi tegner i både 2D og 3D

Vi benytter i hovedsak CAD-baserte ePlan Professional som tegneverktøy, og kan levere tegningstjenester i de fleste formater. Vi tegner i både 2D og 3D, noe som gir høy utnyttelsesgrad mot våre CNC maskiner og i produksjon. Vårt tegneprogram genererer en mengde data som vi benytter i selve produksjonen, eksempelvis bestillingslister, merkefiler for komponenter, merkefiler for koblingsledning, hulltagningsbilde på montasjeplate og dør, graveringsfiler og ledningsbehandlingsfiler. Ved å automatisere noen av disse prosessene har vi tatt et betydelig steg i å effektivisere produksjonen.

Tjenestene vi leverer innenfor tegnings arbeid

Ved å benytte makroer og database forenkler vi også dokumentasjonen da vi kan genererer dokumentasjonsfiler direkte fra E-plan.

Test, sertifisering og klassifisering

Test, sertifisering og klassifisering er en del av vår hverdag med kunder innenfor offshore og marine virksomhet. Vi opplever at fler og fler av våre kunder ønsker å integrerer oss i dette arbeidet. Dette gjør at kravene til dokumentasjon, sertifisering og klassifisering i ulike formater har blitt til en naturlig del av vår hverdag, og har derfor opparbeidet oss betydelig erfaring med dette.

Noen eksempler på selskaper vi har utført sertifisering/klassifisering hos: