Mongstad Tavleteknikk AS

Lysbuedeteksjon og beskyttelse

Start video

Markedsledende løsninger for lysbuedeteksjon

Ekstra tiltak mot lysbuefeil i tavler kan iverksettes ved bruk av særskilt beskyttelsesutstyr eller bruk av testede lysbuesikre tavleløsninger. Slike tiltak blir ofte iverksatt i offshore-industrien men også til dels i landbasert industri. I løpet av de siste årene har det kommet forskjellige lysbuevakter som overvåker installasjonen og kutter strømmen hvis noe er feil på det elektriske anlegget. Teknologien tetter det sikkerhetsgapet de elektriske anleggene representerer i dag. MTT kan gjennom sin partneravtale med Arcteq i Finland tilby markedsledende løsninger for lysbuedeteksjon og lysbuevern. Vi kan også levere slukkesystemer for best mulig lysbuebeskyttelse.

Lysbuevakt som bryter strømmen

På fagspråket heter løsningen «Ark Fault Detection Unit», på norsk kalles den en lysbuevakt.

Lysbuevaktene monteres enkelt som en tilleggsmodul på hver enkelt kurs i tavleskapet. Den fungerer slik at den overvåker hele installasjonen på den aktuelle sikringskursen og detekterer de unormale og uønskede lysbuene.

Liten investering, enkel montasje

Sett i forhold til hva tap av menneskeliv og fysiske verdier i branner koster er en investering i denne typen sikkerhetsutstyr liten.