22 Oct 2015

Leveranser til Ivar Aasen

Mongstad TavleTeknikk har blitt tildelt kontrakt for produksjon av automasjonskabinetter til Ivar Aasen. Leveransen består av nærmere 40 Marshalling, Fire & Gas, PSD og ESD kabinetter.