29 Jun 2016

Jan Olav Eidsnes tilsatt i MTT fra 1 september 2016

Jan Olav er 36 år og kommer fra TWMA Norge der han har vært leder for finans og HR de siste 4 årene. Jan Olav har også arbeidserfaring som Controller og ledelse fra Statoil ASA, og da spesielt i avdeling for boring og brønn.

Jan Olav har sin utdanning fra høyskolen i Bergen, samt Forsvaret der han også har hatt ulike stillinger innenfor administrasjon og logistikk.

Jan Olav skal ha hovedansvaret for finans, regnskap og lønn, samt assistanse på ledernivå.

Ledelsen i MTT ser ansettelsen som et nytt og viktig ledd i å styrke kompetanse og gjennomføringsevne som et resultat av den tilliten kundene viser selskapet.