Baste Tveito  er tilsatt som ny Administrerende Direktør i MTT fra 1 august 2016

21 Jun 2016

Baste Tveito er tilsatt som ny Administrerende Direktør i MTT fra 1 august 2016

Baste (1964) kommer fra Beerenberg Corp. AS der han gjennom mer enn 10 år har innehatt flere lederstillinger bl.a.  som Konserndirektør Innovasjon & Teknologi, Teknisk Direktør, Divisjonsdirektør og Salgsdirektør.  Tveito har tidligere arbeidet hos Frank Mohn Flatøy AS som Kontrakts Sjef, og har også bakgrunn fra Kværner Installasjon AS som Senior Innkjøper. Tveito har sin utdannelse fra Hæren (Befalsskole, Krigsskole, Stabsskole), der han har hatt en rekke lederstillinger,  samt tilleggsutdanning i markedsføring fra Høyskolen i Harstad. Geir-Håkon Gotaas går etter eget ønske over i stilling som Salgssjef i Selskapet fra samme dato. Styret i MTT ser omorganiseringen som et viktig ledd i å forsterke både administrasjon og salg for å ytterligere optimalisere gjennomføringsevne og kundefokus i lys av den tilliten kundene viser selskapet.