14 Oct 2014

Leveranser til oppjekkbare rigger

Mongstad TavleTeknikk AS har blitt tildelt kontrakt på design, produksjon og dokumentasjon av 440V og 230V hoved- og nødtavler, samt distribusjonstavler for 230V og 24VDC tavler til 2 oppjekkbare rigger som bygges i Kina. Tavlene leveres i Løgstup tavlesystem, og ABS klassing inngår i leveransen.