1 Jul 2020

MTT etablerer seg i Bergen

MTT starter fra 1. juli 2020 opp produksjon og prosjektering av elektriske systemløsninger og tavler i Salhusvegen 55 i Bergen. Lokaliteten har vært benyttet til tavleproduksjon i en årrekke og er godt egnet for MTT sin videre satsning.

MTT er en ledende tavleprodusent og systemintegrator lokalisert på Mongstad og Frekhaug i Nordhordland. Selskapet produserer og leverer elektriske tavlesystemer, frekvens-omformerdrifter og produkter innen elektro og automatisering, samt ingeniørtjenester, installasjon og service.

Lokaliteten i Salhusvegen 55 vil utgjøre en ny avdeling i MTT. Vi er glade for å kunne ønske tidligere nøkkelpersoner i Elpa AS sin organisasjon og produksjon velkommen i selskapet. Vi er trygge på at tavlebyggere med høy kompetanse, lojale kunder og et godt rykte i markedet vil styrke MTT og gi oss muligheten til å yte enda bedre service i tiden som kommer

MTT sin etablering i Bergen er i tråd med selskapets strategi om å styrke konkurransekraften mot industrimarkedet og oppnå større nærhet til kunder i Bergen og omegn. Selskapets aktivitet på Mongstad vil ikke bli direkte påvirket av etableringen og vår målsetning er videre vekst på begge lokasjoner.

MTT vil etter utvidelsen ha 60 ansatte inklusive lærlinger