14 Oct 2014

Ny kontrakt

Mongstad TavleTeknikk AS skal levere 400V distribusjonstavler i Sivacon S8 tavlesystem til Ivar Aasen prosjektet. Leveransen består av totalt 45 Sivacon S8 felt fordelt på 11 tavler.